Reality

Katalóg realít

Spoločnosť MGŠ píše svoju históriu od roku 2006 a v roku 2008 sa pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným. Od samého počiatku bolo a je cieľom MGŠ, s.r.o. odovzdávať stavebné práce posunuté na inú úroveň ako je v stavebníctve očakávané. Postupom času, s naberanými skúsenosťami sa MGŠ začala zaoberať developérskou činnosťou, so zameraním sa na vlastné projekty. Stavebné projekty sú špecifické tým, že potrebujú určité obdobie, aby potvrdili kvality aj prezieravosť investora. Až samotný životný cyklus stavby ukáže projekt v pravom svetle. Predstavujeme Vám projekt na parceláciu pozemkov a projekty rodinných domov vo východnej časti obce Nemce v lokalite „Ostredok“. Parcelácia a projekty rodinných domov sú v súlade s Územným plánom obce. Autorom projektu je Ing. arch Jozef Dižka. Koncepcia je založená na štvorcovej uličnej sieti vyúsťujúcej vo dvoch bodoch do jestvujúcej cesty III. triedy. Plochy vytvorené uličnou sieťou sú rozdelené na 15 parciel s výmerou cca 600 m2. Spoločnosť MGŠ, s.r.o. si ako zadávateľ projektu dala za cieľ zrealizovať na jednom mieste vysoký štandard bývania v mieste, nie veľmi vzdialenom od centra Banskej Bystrice, s dobrou dostupnosťou občianskej vybavenosti. Výsledkom autorskej spolupráce architekta, požiadaviek investora - spoločnosti MGŠ, s.r.o. a rešpektovaním lokality sa tento projekt stáva zaujímavým pre potencionálnych záujemcov. Predpokladaný začiatok výstavby je naplánovaný na prvú polovicu roka 2015. V spoločnosti MGŠ, s.r.o. nestaviame len na prvý dojem, ale usilujeme sa o výsledok overený časom.

© MGS s.r.o. 2011 • Partneri:   Adresarfiriem.sk